KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İç Mimarlık Bölümü

VİZYON ve MİSYON

KSÜ Senatosunun 22.11.2006 tarih ve 2006/12 sayılı oturumunda alınan 5 nolu kararla Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan İç Mimarlık Bölümü henüz öğrenci almamaktadır.

İç mimarlık Bölümü, iç mimarlık alanında çağdaş düşünce ve değerler ile donanımlı, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi ve toplumda mekân tasarımına verilen önemi artırmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Asıl hedefi, uluslararası düzeyde tanınan ve aranılan iç mimarlar yetiştirmek; yetiştirdiği bireyler ile tasarımın çağdaş ve evrensel ölçütlerine katkıda bulunan öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

İç Mimarlık bölümünde, dört yıllık eğitim öğretim süresince öğrencilerimize, tasarım kuramları, yöntemleri uygulamalı projelerle öğretilerek, uğraş alanlarına giren konularda disiplinli ve sistemli araştırmalara dayalı tasarım yapabilme becerisi kazandırılır. Uğraşlarının hedefi, görsel iletişim esaslarına dayalı, form ve işlevi bütünleştirici bir tasarım dili oluşturmak, mekansal, çevresel düzenlemeler yapmak, bunları sistemleştirmek ve geliştirmektir.

İç Mimarlık Bölümü mezunları özel ve kamu kuruluşlarında İç Mimar olarak ya da aynı alanlarda danışmanlık yaparak faaliyet gösterebilecekleri gibi serbest çalışma olanağına da sahip olabileceklerdir. Her türlü iç mekan tasarımı ve yakın çevre düzenlemesi yapılan alanda istihdam edilebilecekler, İç Mimarlık ile ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olarak da görev alabileceklerdir. Bilgisayarla tasarım konusunda meslek alanındaki projelendirme ve görsel sunuş ihtiyacına da cevap verebileceklerdir.